Tel: 072-225 4708

Böja och Töja

Sedan 2006

Det är numera allmänt känt att vårt höga arbetstempo och alltför stressiga livsstil ofta leder till muskelspänningar och högt blodtryck, vilket i sin tur bl.a. leder till smärta, försämrad rörelseförmåga, huvudvärk, sömnsvårigheter och i slutändan sjukskrivningar.

Massage utförd av en bra massageterapeut motverkar detta. Som massageterapeut masserar jag inte bara utan töjer även förkortade muskler, tittar på kroppshållning och testar rörligheten. Dessutom ges rådgivning i form av träning och självstretching.

Effekten av massage i kombination med PNF- muskeltöjning är mer långvarig och ger ett bättre resultat än om endast massage ges. PRT- muskelavspänning är ytterligare en teknik, som även den ger ökad rörlighet och minskar smärta.


Jag vänder mig till dig som har besvär men även till dig som vill ha massage i förebyggande och avslappnande syfte.

Må bättre och få en bättre kroppskännedom!

Yvonne Hellsten

Välkommen till Böja och Töja!